O nás

O naplňování motta naší školy „U nás jsou děti šťastné a spokojené“ se nejlépe přesvědčíte osobní návštěvou. Mateřská škola nabízí téměř rodinné zázemí s menším počtem dětí ve třídě. Příjemné prostředí a pohodu vytváří i sehraný kolektiv. Nacházíme se v klidné lokalitě města Hradec Králové. Škola je vybavena novým nábytkem, moderními hračkami a didaktickými pomůckami. Třídy jsou uspořádány do mnoha hracích center s pestrou nabídkou činností. Jednotlivá centra nabízejí možnost individuálního rozvoje dle zájmu dětí. Oblíbené jsou pokusy a objevy, ateliér, labyrinty, stavebnice, knihy a písmena, kuchyňka, dopravní koutek a interaktivní tabule. Obklopuje nás krásná zahrada se spoustou herních prvků a bazénem, kterou využíváme k aktivnímu pohybu i environmentálnímu vzdělávání. Děti zde experimentují s přírodními materiály, pěstují zeleninu, ovoce a bylinky. Mohou si vyzkoušet hru na dendrofon a pohyb po naučné hmatové stezce. Blízkost přírody a okolí plné zeleně poskytuje mnoho příležitostí k rozvíjení kladného vztahu k přírodě.


Při hrách dětem přibližujeme okolní svět, vedeme je k samostatnosti a získávání zdravého sebevědomí. Respektujeme individualitu dítěte. Hry obohacujeme výukovými programy na interaktivní tabuli. Předškoláky všestranně připravujeme na vstup do základní školy. Formou doplňkových programů nabízíme keramiku, výtvarné a hudební činnosti, plavání, lyžování a návštěvy solné jeskyně. Pravidelně jezdíme na výlety, do divadla, na koncerty, do muzea, navštěvujeme hvězdárnu a městskou knihovnu.


Pořádáme mnoho akcí s rodiči, které nám všem přináší spoustu nezapomenutelných zážitků drakiáda s opékáním špekáčků, lampionový průvod, vánoční zpívání, tvořivé hraní, oslava Dětského dne, nocování v mateřské škole.


Naším cílem jsou spokojené děti a rodiče, které budou mít v mateřské škole díky atraktivnímu programu mnoho společných i osobních zážitků.


Ve vzdělávacím programu klademe důraz:

- na rozvoj seberealizace a tvořivost dítěte,
- na osvojení komunikace a spolupráce dětí,
- na získání samostatnosti a odpovědnosti dítěte,
- na vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a její ochraně.


Naše vize: Společný růst